Piotr F.J. Lipiński - Publications:

Publikacje z IF (IF Papers)

19. Jan Cz. Dobrowolski, Piotr F. J. Lipiński, Sławomir Ostrowski, Michał H. Jamróz, Joanna E. Rode, The influence of the position of a chiral substituent on undecathiophene chain. A DFT study, Synth. Met., 000(2018)000-000.

18. Jan Cz. Dobrowolski, Piotr F. J. Lipiński, Grażyna Karpińska, Substituent Effect in the First Excited Singlet State of Monosubstituted Benzenes. J.Phys. Chem. A,122(2018)4609−4621.

17. Piotr F. J. Lipiński, Piotr Garnuszek, Michał Maurin, Raphael Stoll, Nils Metzler-Nolte, Artur Wodyński, Jan Cz. Dobrowolski, Marta K. Dudek, Monika Orzełowska, Renata Mikołajczak, Structural studies on radiopharmaceutical DOTA-minigastrin analogue (CP04) complexes and their interaction with CCK2 receptor, EJNMMI Research, 8 (2018) 33

16. Structural Insights into sigma1 Receptor Interactions with Opioid Ligands by Molecular Dynamics Simulations, Molecules, 23(2018), 456-474.

15. Dagmara Tymecka, Piotr F.J. Lipiński, Bartłomiej Fedorczyk, Anna Puszko, Beata Wileńska, Gerard Y. Perret, Aleksandra Misicka, Structure-activity relationship study of tetrapeptide inhibitors of the Vascular Endothelial Growth Factor A binding to Neuropilin-1, Peptides, 94(2017), 25-32.

14. Piotr F. J. Lipiński, Przemysław Szurmak, SCRAMBLE’N’GAMBLE: a tool for fast and facile generation of random data for statistical evaluation of QSAR models, Chem. Pap., 71(2017), 2217-2232.

13. Bartłomiej Fedorczyk, Piotr F.J. Lipiński, Dagmara Tymecka, Anna K. Puszko, Beata Wileńska, Gerard Y. Perret, Aleksandra Misicka, Conformational latitude - activity relationship of KPPR tetrapeptide analogues toward their ability to inhibit binding of vascular endothelial growth factor 165 to neuropilin-1., J. Pept. Sci., 23(2017), 445-454.

12. Małgorzata Jarończyk, Piotr F.J. Lipiński, Jan Cz. Dobrowolski, Joanna Sadlej, The FMO analysis of the molecular interaction of fentanyl derivatives with the mu-opioid receptor, Chem. Pap., 71(2017), 1429-1443.

11. Karolina Grabowska, Anna K. Puszko, Piotr F.J. Lipiński, Anna K. Laskowska, Beata Wileńska, Ewa Witkowska, Gerard Y. Perret, Aleksandra Misicka, Structure-activity relationship study of a small cyclic peptide H-c[Lys-Pro-Glu]-Arg-OH: a potent inhibitor of Vascular Endothelial Growth Factor interaction with Neuropilin-1, Bioorg. Med. Chem., 25(2017), 597-602.

10. Jolanta Dyniewicz, Piotr F.J. Lipiński, Piotr Kosson, Anna Leśiak, Marta Bochyńska-Czyż, Adriana Muchowska, Dirk Tourwé, Steven Ballet, Aleksandra Misicka, Andrzej W. Lipkowski, Hydrazone Linker as a Useful Tool for Preparing Chimeric Peptide/Nonpeptide Bifunctional Compounds, ACS Med. Chem. Lett., 8(2017), 73-77.

9. Piotr F. J. Lipiński, Małgorzata Jarończyk, Sławomir Ostrowski, Jan Cz. Dobrowolski, Joanna Sadlej, Conformation of six fentanyls revisited, Comput. Theor. Chem., 1086(2016), 18-24.

8. Karolina Grabowska, Anna K. Puszko, Piotr F.J. Lipiński, Anna K. Laskowska, Beata Wileńska, Ewa Witkowska, Aleksandra Misicka, Design, synthesis and in vitro biological evaluation of a small cyclic peptide as inhibitor of vascular endothelial growth factor binding to neuropilin-1, Bioorg. Med. Chem. Lett., 26(2016), 2843-2846.

7. Anna Wiśniewska, Piotr F.J. Lipiński, Krzysztof Woźniak, Fabiola W. Sanjuan-Szklarz, Anna Cielecka-Rosłonkiewicz, Alicja Michalczyk, Zbigniew Dąbrowski, Anna Kulig-Adamiak, Joanna Matalińska, Andrzej Leś, Jacek Cybulski, Synthesis and antimicrobial properties of new mandelate ionic liquids, Acta Pol. Pharm., 73(2016), 705-715.

6. Piotr F. J. Lipiński, Jan Cz. Dobrowolski, Substituent effect in theoretical ROA spectra, RSC Adv., 6(2016), 40760-40764.

5. Jan Cz. Dobrowolski, Michał H. Jamróz, Piotr F.J. Lipiński, On Chiral Graph Topological Indices of alpha-Amino Acids, MATCH Commun. Math. Comput. Chem., 76(2016), 401-418.

4. Jan Cz. Dobrowolski, Piotr F.J. Lipiński, On splitting of the NICS(1) magnetic aromaticity index, RSC Adv., 6(2016), 23900-23904.

3. Piotr F.J. Lipiński, Jan Cz. Dobrowolski, Local chirality measures in QSPR: IR and VCD spectroscopy, RSC Adv., 4(2014), 47047-47055.

2. Piotr F.J. Lipiński, Jan Cz. Dobrowolski, Substituent effect in theoretical VCD spectra, RSC Adv., 4(2014), 27062-27066.

1. Michał H. Jamróz, Joanna E. Rode, Sławomir Ostrowski, Piotr F.J. Lipiński, Jan Cz. Dobrowolski, Chirality Measures of alpha-Amino Acids, J. Chem. Inf. Model., 52(2012), 1462-1479.

Patenty krajowe (Polish patents)

1. Anna Wiśniewska, Zbigniew Dąbrowski, Piotr Lipiński, Alicja Michalczyk, Nowe związki o właściwościach biobójczych i sposób ich wytwarzania, Numer pantentu: 227245, Uprawniony: IChP, Warszawa, PL, Data publikacji o udzieleniu patentu: 30.11.2017

Rozdzialy w ksiazkach (Book chapters)

3. Piotr F.J. Lipiński, Determination of absolute configuration using vibrational circular dichroism in: Malek K. (eds), Vibrational Spectroscopy: From Theory to Practice, PWN, 978-83-01-18885-6.

2. Piotr F.J. Lipiński, Vibrational circular dichroism in: Malek K. (eds), Vibrational Spectroscopy: From Theory to Practice, PWN, 978-83-01-18885-6.

1. Jan Cz. Dobrowolski, Piotr F.J. Lipiński, Joanna E. Rode, Joanna Sadlej, alpha-Amino Acids In Water: A Review Of VCD And ROA Spectra in: Baranska M. (eds), Optical Spectroscopy and Computational Methods in Biology and Medicine , Springer, Dordrecht, 978-94-007-7831-3.

Publikacje krajowe (Polish papers)

1. Piotr Bojanowski, Piotr F.J. Lipiński, Paweł Czekała, Dariusz Plewczyński, Leki wielocelowe - nowy paradygmat w projektowaniu leków, Biul. Wydz. Farm. WUM, 1/2013, 1-10.

Publikacje popularno-naukowe (Scientific-popular papers)

13. Piotr F. J. Lipiński, Dariusz Plewczyński, Spektroskopia VCD - nowe narzędzie farmacji, Przemysł Farmaceutyczny, 2/2018, 44-47.

12. Piotr F. J. Lipiński, Jolanta Dyniewicz, Dariusz Plewczyński, Nowe horyzonty leczenia bólu, czyli o stronniczych agonistach receptorów opioidowych, Przemysł Farmaceutyczny, 1/2018, 58-61.

11. Piotr F. J. Lipiński, Dariusz Plewczyński, Racjonalny projekt i efekt uboczny, który wszystko odwrócił, czyli krótko o historii odkrycia syldenafilu, Przemysł Farmaceutyczny, 6/2017, 99-101.

10. Piotr F. J. Lipiński, Dariusz Plewczyński, Od kumaryny do warfaryny, Przemysł Farmaceutyczny, 5/2017, 71-75.

9. Piotr F. J. Lipiński, Dariusz Plewczyński, Skutki sulfarewolucji, Przemysł Farmaceutyczny, 3/2017, 62-65.

8. Piotr F. J. Lipiński, Dariusz Plewczyński, Oszukać komórki, Przemysł Farmaceutyczny, 6/2016, 60-65.

7. Piotr F. J. Lipiński, Dariusz Plewczyński, Sir James Black: przez serce do żołądka, Przemysł Farmaceutyczny, 4-5/2016, 96-101.

6. Piotr F. J. Lipiński, Dariusz Plewczyński, Bohaterka z FDA, Przemysł Farmaceutyczny, 3/2016, 77-81.

5. Piotr F. J. Lipiński, Dariusz Plewczyński, Sulfarewolucja, Przemysł Farmaceutyczny, 2/2016, 64-67.

4. Piotr F. J. Lipiński, Dariusz Plewczyński, Ojciech chemioterapii, Przemysł Farmaceutyczny, 1/2016, 70-74.

3. Piotr F. J. Lipiński, Dariusz Plewczyński, Dziewięciu wspaniałych cz.II, Przemysł Farmaceutyczny, 6/2012, 32-35.

2. Piotr F. J. Lipiński, Dariusz Plewczyński, Dyrygent, Przemysł Farmaceutyczny, 5/2012, 100-104.

1. Piotr F. J. Lipiński, Dariusz Plewczyński, Dziewięciu wspaniałych cz.I, Przemysł Farmaceutyczny, 5/2012, 40-44.