Krzysztof T. Staszkiewicz - Publications

Publications

1. M. Pekała, K. Pekała, V. Drozd, K. Staszkiewicz , J.-F. Fagnard, and P. Vanderbemden, Magnetocaloric and transport study of poly- and nanocrystalline composite manganites La0.7Ca0.3MnO3/La0.8Sr0.2MnO3, J. Appl. Phys. 112 (2012) 023906. DOI:10.1063/1.4739262

- help in measurements and elaboration of the raw data for A. Wołoś et al., High-spin configuration of Mn in Bi2Se3 three-dimensional topological insulator, J. Magn. Magn. Mater. 419 (2016) 301-308. DOI: 10.1016/j.jmmm.2016.06.017

Presentations at conferences

1. Mn in topological insulators Bi2Se3, 8th International Conference on the Physical and Aplications od Spin Phenomen in Solids, 2016, USA.

2. Badania strukturalne i spektroskopowe 3D wymiarowych izolatorów topologicznych na bazie Bi2Se3, poster at Faculty of Chemistry, University of Warsaw, 2015, Warsaw.

Awards

2001: Scholarship of the Prime Minister for the best students (2001);
2000: I prize in competition "My Earth" organized by West Pomeranian Education Board (Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty)

Polish certifications

1. "Bezpieczeństwo w laboratorium" wydany przez "Confor", Certyfikat nr 9958/2016.
2. „Wybrane zagadnienia metrologii ogólnej” wydany przez Główny Urząd Miar, Nr z rejestru BO/WKR-4190-14/2017-33.
3. „Praktyka obliczania niepewności pomiaru” wydany przez Główny Urząd Miar, Nr z rejestru BDG/WKR-4190-17/2017-26.
4. „Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”, Nr z rejestru 2017/07/53.