Piotr F.J. Lipiński - Publications:

Publikacje z IF (IF Papers)

23. Piotr F.J. Lipiński, Edina Szűcs, Małgorzata Jarończyk, Piotr Kosson,Sandor Benyhe, Aleksandra Misicka, Jan Cz. Dobrowolski,Joanna Sadlej, ffinity of fentanyl and its derivatives for σ1-receptor, Med. Chem. Commun., 10(2019) 1187–1191.

23. Bartlomiej Fedorczyk, Piotr F.J. Lipiński, Anna K. Puszko, Dagmara Tymecka, Beata Wilenska, Wioleta Dudka, Gerard Y. Perret, Rafal Wieczorek, Aleksandra Misicka, Triazolopeptides Inhibiting the Interaction between Neuropilin-1 and Vascular Endothelial Growth Factor-165, Molecules, 24(2019), 1756-1774.

22. Piotr F. J. Lipiński, Małgorzata Jarończyk, Jan Cz. Dobrowolski, Joanna Sadlej, Molecular dynamics of fentanyl bound to μ-opioid receptor, J. Mol. Model., 25(2019)144-1-144-17.

21. Piotr F. J. Lipiński, Piotr Kosson, Joanna Matalińska, Piotr Roszkowski,Zbigniew Czarnocki, Małgorzata Jarończyk, Aleksandra Misicka, Jan Cz.Dobrowolski, Joanna Sadlej, Fentanyl family at the mu-opioid receptor: uniform 2 assessment of binding and computational analysis, Molecules, 24(2019)740.

20. Dagmara Tymecka, Anna K. Puszko, Piotr F. J. Lipiński, Bartlomiej Fedorczyk, Beata Wilenska, Karolina Sura, Gerard Y. Perret, Aleksandra Misicka, Branched pentapeptides as potent inhibitors of the Vascular Endothelial Growth Factor 165 binding to Neuropilin-1: design, synthesis and biological activity, Eur. J. Med. Chem., 158(2018) 453-462

19. Jan Cz. Dobrowolski, Piotr F. J. Lipiński, Sławomir Ostrowski, Michał H. Jamróz, Joanna E. Rode, The influence of the position of a chiral substituent on undecathiophene chain. A DFT study, Synth. Met., 242 (2018) 73–82

18. Jan Cz. Dobrowolski, Piotr F. J. Lipiński, Grażyna Karpińska, Substituent Effect in the First Excited Singlet State of Monosubstituted Benzenes. J.Phys. Chem. A,122(2018)4609−4621.

17. Piotr F. J. Lipiński, Piotr Garnuszek, Michał Maurin, Raphael Stoll, Nils Metzler-Nolte, Artur Wodyński, Jan Cz. Dobrowolski, Marta K. Dudek, Monika Orzełowska, Renata Mikołajczak, Structural studies on radiopharmaceutical DOTA-minigastrin analogue (CP04) complexes and their interaction with CCK2 receptor, EJNMMI Research, 8 (2018) 33

16. Structural Insights into sigma1 Receptor Interactions with Opioid Ligands by Molecular Dynamics Simulations, Molecules, 23(2018), 456-474.

15. Dagmara Tymecka, Piotr F.J. Lipiński, Bartłomiej Fedorczyk, Anna Puszko, Beata Wileńska, Gerard Y. Perret, Aleksandra Misicka, Structure-activity relationship study of tetrapeptide inhibitors of the Vascular Endothelial Growth Factor A binding to Neuropilin-1, Peptides, 94(2017), 25-32.

14. Piotr F. J. Lipiński, Przemysław Szurmak, SCRAMBLE’N’GAMBLE: a tool for fast and facile generation of random data for statistical evaluation of QSAR models, Chem. Pap., 71(2017), 2217-2232.

13. Bartłomiej Fedorczyk, Piotr F.J. Lipiński, Dagmara Tymecka, Anna K. Puszko, Beata Wileńska, Gerard Y. Perret, Aleksandra Misicka, Conformational latitude - activity relationship of KPPR tetrapeptide analogues toward their ability to inhibit binding of vascular endothelial growth factor 165 to neuropilin-1., J. Pept. Sci., 23(2017), 445-454.

12. Małgorzata Jarończyk, Piotr F.J. Lipiński, Jan Cz. Dobrowolski, Joanna Sadlej, The FMO analysis of the molecular interaction of fentanyl derivatives with the mu-opioid receptor, Chem. Pap., 71(2017), 1429-1443.

11. Karolina Grabowska, Anna K. Puszko, Piotr F.J. Lipiński, Anna K. Laskowska, Beata Wileńska, Ewa Witkowska, Gerard Y. Perret, Aleksandra Misicka, Structure-activity relationship study of a small cyclic peptide H-c[Lys-Pro-Glu]-Arg-OH: a potent inhibitor of Vascular Endothelial Growth Factor interaction with Neuropilin-1, Bioorg. Med. Chem., 25(2017), 597-602.

10. Jolanta Dyniewicz, Piotr F.J. Lipiński, Piotr Kosson, Anna Leśiak, Marta Bochyńska-Czyż, Adriana Muchowska, Dirk Tourwé, Steven Ballet, Aleksandra Misicka, Andrzej W. Lipkowski, Hydrazone Linker as a Useful Tool for Preparing Chimeric Peptide/Nonpeptide Bifunctional Compounds, ACS Med. Chem. Lett., 8(2017), 73-77.

9. Piotr F. J. Lipiński, Małgorzata Jarończyk, Sławomir Ostrowski, Jan Cz. Dobrowolski, Joanna Sadlej, Conformation of six fentanyls revisited, Comput. Theor. Chem., 1086(2016), 18-24.

8. Karolina Grabowska, Anna K. Puszko, Piotr F.J. Lipiński, Anna K. Laskowska, Beata Wileńska, Ewa Witkowska, Aleksandra Misicka, Design, synthesis and in vitro biological evaluation of a small cyclic peptide as inhibitor of vascular endothelial growth factor binding to neuropilin-1, Bioorg. Med. Chem. Lett., 26(2016), 2843-2846.

7. Anna Wiśniewska, Piotr F.J. Lipiński, Krzysztof Woźniak, Fabiola W. Sanjuan-Szklarz, Anna Cielecka-Rosłonkiewicz, Alicja Michalczyk, Zbigniew Dąbrowski, Anna Kulig-Adamiak, Joanna Matalińska, Andrzej Leś, Jacek Cybulski, Synthesis and antimicrobial properties of new mandelate ionic liquids, Acta Pol. Pharm., 73(2016), 705-715.

6. Piotr F. J. Lipiński, Jan Cz. Dobrowolski, Substituent effect in theoretical ROA spectra, RSC Adv., 6(2016), 40760-40764.

5. Jan Cz. Dobrowolski, Michał H. Jamróz, Piotr F.J. Lipiński, On Chiral Graph Topological Indices of alpha-Amino Acids, MATCH Commun. Math. Comput. Chem., 76(2016), 401-418.

4. Jan Cz. Dobrowolski, Piotr F.J. Lipiński, On splitting of the NICS(1) magnetic aromaticity index, RSC Adv., 6(2016), 23900-23904.

3. Piotr F.J. Lipiński, Jan Cz. Dobrowolski, Local chirality measures in QSPR: IR and VCD spectroscopy, RSC Adv., 4(2014), 47047-47055.

2. Piotr F.J. Lipiński, Jan Cz. Dobrowolski, Substituent effect in theoretical VCD spectra, RSC Adv., 4(2014), 27062-27066.

1. Michał H. Jamróz, Joanna E. Rode, Sławomir Ostrowski, Piotr F.J. Lipiński, Jan Cz. Dobrowolski, Chirality Measures of alpha-Amino Acids, J. Chem. Inf. Model., 52(2012), 1462-1479.

Patenty krajowe (Polish patents)

1. Anna Wiśniewska, Zbigniew Dąbrowski, Piotr Lipiński, Alicja Michalczyk, Nowe związki o właściwościach biobójczych i sposób ich wytwarzania, Numer pantentu: 227245, Uprawniony: IChP, Warszawa, PL, Data publikacji o udzieleniu patentu: 30.11.2017

Rozdzialy w ksiazkach (Book chapters)

3. Piotr F.J. Lipiński, Determination of absolute configuration using vibrational circular dichroism in: Malek K. (eds), Vibrational Spectroscopy: From Theory to Practice, PWN, 978-83-01-18885-6.

2. Piotr F.J. Lipiński, Vibrational circular dichroism in: Malek K. (eds), Vibrational Spectroscopy: From Theory to Practice, PWN, 978-83-01-18885-6.

1. Jan Cz. Dobrowolski, Piotr F.J. Lipiński, Joanna E. Rode, Joanna Sadlej, alpha-Amino Acids In Water: A Review Of VCD And ROA Spectra in: Baranska M. (eds), Optical Spectroscopy and Computational Methods in Biology and Medicine , Springer, Dordrecht, 978-94-007-7831-3.

Publikacje krajowe (Polish papers)

1. Piotr Bojanowski, Piotr F.J. Lipiński, Paweł Czekała, Dariusz Plewczyński, Leki wielocelowe - nowy paradygmat w projektowaniu leków, Biul. Wydz. Farm. WUM, 1/2013, 1-10.

Publikacje popularno-naukowe (Scientific-popular papers)

18. Piotr F.J. Lipiński, Peptydami w nowotwór, Przemysł Farmaceutyczny, 3/2019, 60-62.

17. Piotr F.J. Lipiński, Koniec kryzysu innowacyjności?, Przemysł Farmaceutyczny, 1/2019, 55-57.

16. Piotr F.J. Lipiński, Od fragmentów do leków, Przemysł Farmaceutyczny, 6/2018, 56-61.

15. Piotr F.J. Lipiński, Magiczne dubeltówki, Przemysł Farmaceutyczny, 4/5/2018, 70-75.

14. Piotr F.J. Lipiń„ski, Peptydy się liczą! , Przemysł Farmaceutyczny, 3/2018, 85-88.

13. Piotr F. J. Lipiński, Dariusz Plewczyński, Spektroskopia VCD - nowe narzędzie farmacji, Przemysł Farmaceutyczny, 2/2018, 44-47.

12. Piotr F. J. Lipiński, Jolanta Dyniewicz, Dariusz Plewczyński, Nowe horyzonty leczenia bólu, czyli o stronniczych agonistach receptorów opioidowych, Przemysł Farmaceutyczny, 1/2018, 58-61.

11. Piotr F. J. Lipiński, Dariusz Plewczyński, Racjonalny projekt i efekt uboczny, który wszystko odwrócił, czyli krótko o historii odkrycia syldenafilu, Przemysł Farmaceutyczny, 6/2017, 99-101.

10. Piotr F. J. Lipiński, Dariusz Plewczyński, Od kumaryny do warfaryny, Przemysł Farmaceutyczny, 5/2017, 71-75.

9. Piotr F. J. Lipiński, Dariusz Plewczyński, Skutki sulfarewolucji, Przemysł Farmaceutyczny, 3/2017, 62-65.

8. Piotr F. J. Lipiński, Dariusz Plewczyński, Oszukać komórki, Przemysł Farmaceutyczny, 6/2016, 60-65.

7. Piotr F. J. Lipiński, Dariusz Plewczyński, Sir James Black: przez serce do żołądka, Przemysł Farmaceutyczny, 4-5/2016, 96-101.

6. Piotr F. J. Lipiński, Dariusz Plewczyński, Bohaterka z FDA, Przemysł Farmaceutyczny, 3/2016, 77-81.

5. Piotr F. J. Lipiński, Dariusz Plewczyński, Sulfarewolucja, Przemysł Farmaceutyczny, 2/2016, 64-67.

4. Piotr F. J. Lipiński, Dariusz Plewczyński, Ojciech chemioterapii, Przemysł Farmaceutyczny, 1/2016, 70-74.

3. Piotr F. J. Lipiński, Dariusz Plewczyński, Dziewięciu wspaniałych cz.II, Przemysł Farmaceutyczny, 6/2012, 32-35.

2. Piotr F. J. Lipiński, Dariusz Plewczyński, Dyrygent, Przemysł Farmaceutyczny, 5/2012, 100-104.

1. Piotr F. J. Lipiński, Dariusz Plewczyński, Dziewięciu wspaniałych cz.I, Przemysł Farmaceutyczny, 5/2012, 40-44.

 

 
 
Dagmara Tymecka, Anna K. Puszko, Piotr F. J. Lipiński, Bartlomiej
Fedorczyk, Beata Wilenska, Karolina Sura, Gerard Y. Perret, Aleksandra
Misicka, Branched pentapeptides as potent inhibitors of the Vascular
Endothelial Growth Factor 165 binding to Neuropilin-1: design,
synthesis and biological activity, Eur. J. Med. Chem., 000(2018)
000-000