Sławomir Ostrowski - Publications

23) Jan Cz. Dobrowolski, Piotr F. J. Lipiński, Sławomir Ostrowski, Michał H. Jamróz, Joanna E. Rode, The influence of the position of a chiral substituent on undecathiophene chain. A DFT study, Synth. Met., 000(2018)000-000.

22) Sławomir Ostrowski, Agnieszka Majkowska-Pilip, Aleksander Bilewicz, Jan Cz. Dobrowolski, On AunAt clusters as potential astatine carriers, RSC Adv., 7(2017) 35854-35857.

21) Attila Kovacs, Jan Cz. Dobrowolski ,Sławomir Ostrowski, Joanna E. Rode, Benchmarking density functionals in conjunction with Grimmes dispersion correction for noble gas dimers(Ne2,Ar2,Kr2,Xe2,Rn2), Int. J. Quantum Chem. 117(2017)e25358

20) Piotr F Lipiński, Małgorzata Jarończyk, Sławomir Ostrowski, Jan Cz. Dobrowolski, Joanna Sadlej, Conformation of six fentanyls revisited, Comput. Theor. Chem., 1086 (2016) 18–24

19) Krzysztof Łyczko, Sławomir Ostrowski, Crystal structures and conformers of CyMe4-BTBP, Nukleonika 60(4)(2015)853-857

18) Michał H. Jamróz, Sławomir Ostrowski, Jan Cz. Dobrowolski, Facilitation of the PED analysis of large molecules by using global coordinates, Spectrochimica Acta A, 149(2015)463-467

17) Jan Cz. Dobrowolski, Sławomir Ostrowski, On the HOMA index of some acyclic and conducting systems, RSC Adv. 5 (2015) 9467–9471

16) Sławomir Ostrowski, Jan Cz. Dobrowolski, What does the HOMA index really measure?RSC Adv., 4 (2014) 44158–44161

15) Sławomir Ostrowski, Michał H. Jamróz, Jan Czeslaw Dobrowolski, On Stability, Chirality Measures, and Theoretical VCD Spectra of the Heterofullerenes C69X (X = B, Si, Ge, N, P, As), Tetrahedron: Asymmetry, 24 (2013) 1097–1109.

14) Michał H. Jamróz, Joanna E. Rode, Sławomir Ostrowski, Piotr F. J. Lipiński, Jan Cz. Dobrowolski, Chirality Measures of α-Amino Acids, J. Chem. Inform. Model., 52(2012)1462-1479.

13) Sławomir Ostrowski, Michal H. Jamróz, Joanna E. Rode, Jan Czeslaw Dobrowolski, On Stability, Chirality Measures, and Theoretical VCD Spectra of the Chiral C58X2 Fullerenes (X=N, B), J. Phys. Chem. A, 116(2012)631–643

12) Sławomir Ostrowski, Małgorzata E. Jamróz, Jan Cz. Dobrowolski, Formation of heavy adducts in esterification of acrylic acid: A DFT study, Computational and Theoretical Chemistry, 974(2011)100–108

11) Sławomir Ostrowski, Jan Cz. Dobrowolski, Mechanism of alkylation of toluene by etene over Na atoms and Na2 molecules, A DFT study. J. Mol. Struct. (Theochem), 941(2010)102-106.

10) Sławomir Ostrowski, Robert Brzozowski, Paweł Oracz, Zygmunt Bujnowski, Jan Cz. Dobrowolski, Equilibrium mixture of the triisopropylbenzenes. A combined experimental and DFT study. Catal. Commun., 10 (2009) 1595–1598.

9) Sławomir Ostrowski, Jan Cz. Dobrowolski, Side-chain alkylation of toluene with propene over a basic catalyst. A DFT study. J. Mol. Catal., A. Chemical, 293(2008)86-96.

8) Jan Cz. Dobrowolski, Sławomir Ostrowski, Robert Kołos, Michał H Jamróz, Ar-Matrix IR Spectra of 2-Propanol and its OD, D7 and D8 Isotopologues, Vib. Spec., 48(2008)82-91.

7) Roch Kazimierczuk, Tomasz Woźniewski, Marek Borowiak, Elżbieta Zimnicka, K. Zwoliński, Zbigniew Rogulski, A. Trzeciak, Sławomir Ostrowski, Jan Cz. Dobrowolski, W. Skupński, Formation of acetaldehyde via photocarbonylation of methane with CO, Tetrahedron Lett., 48(2007)7046-7048.

6) Sławomir Ostrowski, Jan Cz. Dobrowolski, Jacek Kijeński, Alkylation of the toluene methyl group. A DFT study., Catal. Commun. 8(2007)1354-1360.

5) J. Kijeński, E. Śmigiera, A. R. Migdał, O. Osawaru, M. Nemtusiak, S. Ostrowski, Selektywne reakcje kondensacji acetonu i acetofenonu w układach katalitycznych wspomaganych mechanochemicznie, Przemysł Chemiczny, 4 (2007) 330

4) A. Iwan, B. Kaczmarczyk, H. Janeczek, D. Sek, S. Ostrowski, Similarites and Differences Between Azomethines and Ketimines: Synthesis, Materials Characterization and Structure of New Oligomeric Imines, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 66 (2007) 1030

3) J. Kijeński, E. Śmigiera, A. R. Migdał, O. Osawaru, T. Zieliński, S. Ostrowski, Wydłużanie łańcucha wartości dodanej w przemyśle chemicznym. Cz. I. Kondensacja acetonu w fazie ciekłej, Przemysł Chemiczny, 2 (2006)101

2) Sławomir Ostrowski, Jan Cz. Dobrowolski, Jacek Kijeński, Vibrational Spectra of Isopropyl Alcohol Interacting with Metal Oxides. A DFT Study. J. Mol. Struct., 744-747(2005)893-900.

1) Sławomir Ostrowski, Jan Cz. Dobrowolski, Michał H. Jamróz, Robert Brzozowski, Equilibrium mixture of the diisopropylbenzenes: A DFT study, Catal. Commun., 5(2004)733-737.